Terms of Use

Αυτός ο ιστότοπος ή / και οι εφαρμογές του για κινητά ("Ιστοσελίδα") ανήκουν και λειτουργούν από το [:sitedomain:] , (εφεξής "[:hereafter:]"), με τη συμμετοχή διαφόρων προμηθευτών που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας. Αυτοί οι όροι χρήσης ("Όροι Χρήσης"), που βρίσκονται στη διεύθυνση http://[:url_domain:]/terms, ισχύουν για τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και οποιουδήποτε λογαριασμού μπορείτε να δημιουργήσετε στον Ιστότοπο. Η χρήση της Ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Η συνεχής χρήση αυτής της Ιστοσελίδας αποτελεί τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. Ενδέχεται να προσαρμόζουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό κατά την κρίση μας και να δημοσιεύσουμε μια ενημερωμένη έκδοση της ειδοποίησης στη διεύθυνση URL που παρέχεται παραπάνω. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες και τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων γαμήλιων συμβαλλομένων, των δικαιοπαρόχων και των προμηθευτών, αλλά ορισμένες διατάξεις ισχύουν διαφορετικά για κάθε κατηγορία τρίτων.
Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η [:hereafter:] διαχειρίζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από τους χρήστες των υπηρεσιών της. Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η [:hereafter:] συνεπάγεται αποδοχή της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου βρίσκεται στη διεύθυνση http://[:url_domain:]/privacy. Ενδέχεται να ανανεώνουμε την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό κατά την κρίση μας και να δημοσιεύουμε μια ενημερωμένη έκδοση της ειδοποίησης στη διεύθυνση URL που παρέχεται παραπάνω. Η Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται εδώ με παραπομπή.

Πληροφορίες και περιεχόμενο ιστοσελίδας

Υποστηρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα και άλλο περιεχόμενο που παρέχετε σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή στη [:hereafter:] μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και τη διόρθωση των πληροφοριών που παρέχετε εάν χρειαστεί. Ορισμένες δυνατότητες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε αυτήν την τοποθεσία Web απαιτούν εγγραφή. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας.

Όλο το περιεχόμενο που βλέπετε ή διαβάζετε στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, σχεδίου, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, υποβολών χρηστών, λήψεων, διεπαφών, κώδικα και λογισμικού, ) (Το "Περιεχόμενο") είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του κατόχου της (η [:hereafter:] και / ή οι δικαιοπάροχοι ή / και οι συνεργάτες της) και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους ισχύοντες νόμους. Χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του [:hereafter:] ή του ιδιοκτήτη / κατόχου των δικαιωμάτων, δεν επιτρέπεται η πώληση, η αναπαραγωγή, η διανομή, η τροποποίηση, η προβολή, η δημόσια εκτέλεση, η προετοιμασία παράγωγων έργων, η μεταβίβαση ή η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε σκοπό σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα. Ωστόσο, μπορείτε να εκτυπώσετε σελίδες από αυτήν την Ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλάβετε μια ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων σε κάθε σελίδα.

Χρήση της ιστοσελίδας

Η [:hereafter:] σας παραχωρεί περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας. Η [:hereafter:] ή οι δικαιοπάροχοι ή οι προμηθευτές περιεχομένου της διατηρούν πλήρη και πλήρες τίτλο στο Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και παρέχουν αυτό το Περιεχόμενο σε εσάς με άδεια που μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση της [:hereafter:]. Η [:hereafter:] απαγορεύει αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου που διατίθεται μέσω του Δικτυακού Τόπου (εκτός αν έχετε δικαιώματα ή δικαιώματα στο περιεχόμενο) συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: (i) οποιασδήποτε μεταφόρτωση, αντιγραφή ή άλλη χρήση του Περιεχομένου ή του Δικτυακού Τόπου για σκοπούς ανταγωνιστικούς [:hereafter:] ή προς όφελος άλλου πωλητή ή τρίτου μέρους. (ii) οποιαδήποτε προσωρινή αποθήκευση, μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με τον Διαδικτυακό Τόπο ή οριοθέτηση οποιουδήποτε Περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο, (iii) οποιαδήποτε τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, απόδοση, μετάδοση, δημοσίευση, φόρτωση, αδειοδότηση, αντίστροφη μηχανική, μεταφορά ή πώληση ή δημιουργία παράγωγων έργων από οποιοδήποτε Περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από τον Ιστότοπο που δεν σας ασκείται το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε (όπως η πνευματική ιδιοκτησία άλλου μέρους) • (iv) κάθε φόρτωση, απόσπαση ή μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που αποσκοπούν στη διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε υπολογιστή. (v) χρήση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού που προορίζεται να παρακολουθεί κρυφά ή να αποκτά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία (όπως δεδομένα συστήματος ή προσωπικές πληροφορίες) από τον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της χρήσης οποιωνδήποτε τεχνικών απόασπασης δεδομένων ή άλλων τεχνικών απόσπασης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων). ή vi) οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή ενδέχεται να επιβάλει (κατά αποκλειστική κρίση της [:hereafter:]) ένα υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της [:hereafter:] ή να βλάψει ή να παρεμποδίσει την καλή λειτουργία της υποδομής μας. Η [:hereafter:] χρησιμοποιεί το API Geocoding του Google Maps. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google που βρίσκονται στη διεύθυνση: https://policies.google.com/terms/ Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και ότι η πρόσβαση μπορεί να συνεπάγεται αμοιβές τρίτων (όπως πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου ή χρεώσεις ραντεβού). Επιπλέον, πρέπει να παρέχετε και να είστε υπεύθυνοι για όλο τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται να παρακάμψετε τυχόν μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο από εσάς (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης που συνεπάγεται με οποιονδήποτε τρόπο, έναν λογαριασμό που ενδεχομένως να δημιουργήσετε στον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε συσκευή που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα) θα τερματίσει την άδεια που σας έχει χορηγηθεί από τη [:hereafter:] . Η [:hereafter:] διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγραφή για τον παρόντα ιστότοπο, να αφαιρέσει οποιοδήποτε άτομο από τον ιστότοπο και να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο και να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η [:hereafter:] δεν εγγυάται ούτε αντιπροσωπεύει ότι η χρήση του περιεχομένου που διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν συνδέονται με τη [:hereafter:]. Ο τερματισμός της πρόσβασης ή της χρήσης σας δεν θα παραιτηθεί ή θα επηρεάσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή απαλλαγή που δικαιούται η [:hereafter:], με νόμο ή με ίδια κεφάλαια.

Εγράφη στην ιστοσελίδα

Η εγγραφή προϋποθέτει να (1) υποδείξετε τη συμφωνία με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (2) να παράσχετε πληροφορίες επικοινωνίας και στοιχεία ταυτότητας και (3) να υποβάλετε οποιαδήποτε άλλη μορφή πιστοποίησης που απαιτείται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, κατά την αποκλειστική κρίση της [:hereafter:]. Συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στον λογαριασμό σας ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης και για τον περιορισμό της πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Θα ειδοποιήσετε αμέσως τη [:hereafter:] για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας [:hereafter:] ή της Ιστοσελίδας που σας είναι γνωστή, είτε από εσάς είτε από τρίτο μέρος. Μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας [:hereafter:] ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών της [:hereafter:]. Η [:hereafter:] μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Δικτυακού Τόπου ή άλλων υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών (i) για να συμμορφωθεί με το ισχύον Νόμο, (ii) εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που καθορίζει η [:hereafter:], (ή εάν αυτές οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, δεν είναι τρέχουσες ή ελλιπείς), (iii) αν η [:hereafter:] αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας στη [:hereafter:], στο πλαίσιο της δική της διακριτικής ευχέρειας, να είναι αναληθές, ανακριβές, με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή (4) σε άλλες περιστάσεις, όπως η [:hereafter:] κρίνει κατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της.

Κωδικός Πρόσβασης

Ενδέχεται να λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Θα είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τον κωδικό πρόσβασης και τον λογαριασμό σας. Εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ή να αντιληφθείτε οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των διαπιστευτηρίων σύνδεσης σας, ενημερώστε αμέσως τη [:hereafter:]. Η [:hereafter:] μπορεί να υποθέσει ότι οι επικοινωνίες που λαμβάνουμε από το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή άλλη διεύθυνση ή τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τα διαπιστευτήριά σύνδεσής σας ή το λογαριασμό σας σε αυτόν τον ιστότοπο, έχουν γίνει από εσάς εκτός εάν λάβουμε ειδοποίηση που δηλώνει διαφορετικά.

Αγορές

Εάν αγοράσετε ένα δώρο από τη [:hereafter:] για ένα κανονισμένο γάμο, αγοράζετε μια αποθηκευμένη αξία [:hereafter:] στο ποσό της τιμής αγοράς του επιλεγμένου στοιχείου συν όλους τους ισχύοντες φόρους, χρεώσεις και έξοδα αποστολής. Ο παραλήπτης του δώρου χρησιμοποιεί αυτήν την αποθηκευμένη τιμή [:hereafter:] για να αγοράσει το στοιχείο που επιλέξατε από την [:hereafter:] και ο ίδιος, συνεπώς μπορεί να καθορίσει την αποστολή του στοιχείου. Η [:hereafter:] θα τιμήσει την αποθηκευμένη αξία [:hereafter:] για το αντικείμενο που έχετε επιλέξει ως πληρωμή στο ακέραιο ανεξάρτητα από την τιμή του στοιχείου κατά τη στιγμή της αποστολής. Έτσι, για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα σετ πιάτων που κοστίζουν 69,95 € συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και χρεώσεων, όταν ο παραλήπτης του γάμου επιλέξει μια ημερομηνία αποστολής της επιλογής του, το σετ των πιάτων στη συνέχεια αγοράζεται για 69,95 € και αποστέλλονται ανεξάρτητα από το κόστος του αντικειμένου εκείνη τη χρονική στιγμή. Η προγραμματισμένη γαμήλια δεξίωση δε θα χρεωθεί περισσότερο για το συγκεκριμένο προϊόν αν η τιμή έχει αυξηθεί. Το εγγεγραμμένο μέρος της δεξίωσης μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει το δώρο σας ως αποθηκευμένη αξία [:hereafter:] στο ποσό που πληρώσατε. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την αποθηκευμένη αξία [:hereafter:] για να αγοράσουν άλλα αντικείμενα στη [:hereafter:]. Η μη εξαργυρωμένη αποθηκευμένη αξία [:hereafter:] μπορεί να αποφευχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους. Η [:hereafter:] Stored Value δε λήγει ποτέ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε φυσικό προϊόν ή εμπειρία που πωλεί η [:hereafter:]. Η αποθηκευμένη αξία [:hereafter:] δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για μετρητά ή να χρησιμοποιηθεί για αντικείμενα που έχουν αγοραστεί από άλλο ιστότοπο, δώρα μετρητών ή κεφάλαια μήνα του μέλιτος. Επιπλέον, η αποθηκευμένη τιμή [:hereafter:] δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά στις προηγούμενες παραγγελίες. Από καιρό σε καιρό η [:hereafter:] μπορεί να θέσει στη διάθεση της διαφημιστικούς κωδικούς ή κουπόνια για μάρκετινγκ, υπεραξία, παραπομπές ή άλλους διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτοί οι κωδικοί ή κουπόνια λήγουν στις ημερομηνίες που γνωστοποιούνται τη στιγμή που εκδίδεται ο κωδικός ή το κουπόνι. Η [:hereafter:] μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέξει να μην επεξεργάζεται ή να ακυρώνει την παραγγελία σας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν το προϊόν ή η υπηρεσία που επιθυμείτε να αγοράσετε είναι εκτός αποθέματος ή έχει υποτιμηθεί εσφαλμένα, υποψιάζουμε ότι η αίτηση είναι κάλπικη ή σε άλλες περιπτώσεις που η [:hereafter:] κρίνει κατάλληλη κατά την απόλυτη κρίση της. Η [:hereafter:] διατηρεί επίσης το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να λάβει μέτρα για να επαληθεύσει την ταυτότητά σας για να επεξεργαστεί την παραγγελία σας. Η [:hereafter:] είτε δεν σας χρεώνει είτε επιστρέφει τις χρεώσεις για παραγγελίες που δεν επεξεργαζόμαστε ή ακυρώνουμε. Η [:hereafter:] δέχεται επιστροφές συγκεκριμένων εμπορευμάτων κατά περίπτωση. Για την πολιτική επιστροφής της [:hereafter:], η οποία ενδέχεται να αλλάζει κατά διαστήματα, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://[:url_domain:]/returns. Η [:hereafter:] επιχειρεί να παρέχει ακριβείς περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών στον ιστότοπο. Η [:hereafter:] δεν εγγυάται, ωστόσο, ότι οι περιγραφές είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή χωρίς λάθη. Εάν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που προσφέρεται στον Ιστότοπο δεν είναι όπως περιγράφεται, η μοναδική σας αποκατάσταση είναι να επιστρέψετε το στοιχείο, όπως καθορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η [:hereafter:] προσπαθεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να σας διαβεβαιώσουμε από τα σφάλματα τιμολόγησης. Η [:hereafter:] διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να μην επεξεργάζεται ή να ακυρώνει παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή αναρτήθηκε εσφαλμένα στον ιστότοπο ως αποτέλεσμα σφάλματος. Εάν συμβεί αυτό, η [:hereafter:] θα σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, η [:hereafter:] διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διορθώσει τυχόν σφάλματα στην αναγραφόμενη πλήρη λιανική τιμή. Η [:hereafter:] προσφέρει δωρεάν παραδόσεις στις περισσότερες χερσαίες παραγγελίες. Η δωρεάν αποστολή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα στοιχεία, όπως τα έπιπλα, τα οποία έχουν πρόσθετη επιβάρυνση λόγω του μεγέθους, του βάρους ή του ειδικού χειρισμού που είναι απαραίτητα για να βεβαιωθείτε ότι η παραγγελία σας θα καταφτάσει με ασφάλεια. Για τις Πολιτικές αποστολής της [:hereafter:], οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://[:url_domain:]/shipping.

Οι υποβολές σας

Κάθε δημιουργικό ή πρωτότυπο υλικό ή οποιαδήποτε άλλη δημιουργική πρόταση, κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, ιδέες, σημειώσεις, σχέδια, ιδέες, σχέδια μάρκετινγκ ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλει οποιοσδήποτε χρήστης, είτε ιδιώτης είτε προμηθευτής που παρέχει σε μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για τους προμηθευτές γάμου & δημιουργικούς επαγγελματίες: Η υποβολή και / ή η δημοσίευση περιεχομένου στον ιστότοπο δεν μεταβάλλει την ιδιοκτησία του περιεχομένου. Το περιεχόμενο που διαθέτετε συνεχίζει να ανήκει σε εσάς. Με την υποβολή και / ή την δημοσίευση περιεχομένου στον Ιστότοπο ως μεμονωμένου ή εγγεγραμμένου μέρους, παρέχετε στη [:hereafter:] μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, διανομής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, επεξεργασίας, μετάφρασης, διανομής, να παράγουν παράγωγα έργα και να προβάλλουν αυτό το Περιεχόμενο μόνο ή ως μέρος άλλων έργων σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία, είτε είναι ήδη γνωστά ή αναπτύσσονται αργότερα. Αυτή η άδεια μπορεί να ανακληθεί με γραπτή ειδοποίηση 90 ημερών στη διεύθυνση vendors@[:domain:]. Αυτή η άδεια παρέχει στην [:hereafter:] τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενό σας για να δημιουργήσει και να προωθήσει / διαφημίσει την καταχώρηση του προμηθευτή σας και τις πλατφόρμες εμπνευστικού περιεχομένου της [:hereafter:] (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, Real Weddings, Wedding Vendors και Wedding Blog / [:hereafter:] Unveiled). Για τον ίδιο σκοπό, η [:hereafter:] μπορεί να αναπαράγει, να τροποποιήσει, να προσαρμόσει, να δημοσιεύσει, να επεξεργαστεί, να διανείμει, να εκτελέσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα και να εμφανίσει τέτοιου είδους Περιεχόμενο ή μέρος άλλων έργων σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία, ή ήδη γνωστά ή που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια. Οποιοδήποτε Περιεχόμενο που διαβιβάζετε ή δημοσιεύετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη [:hereafter:] για την προώθηση των πλατφορμών εμπνευστικού περιεχομένου της [:hereafter:], συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μετάδοσης, δημοσίευσης, μετάδοσης και απόσπασης. Αυτή η άδεια χρήσης δεν παρέχει στη [:hereafter:] τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενό σας για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών [:hereafter:] εκτός από εκείνα που ωφελούν τις πλατφόρμες εμπνευσμένου περιεχομένου της [:hereafter:]. Εάν η [:hereafter:] επιδιώξει να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό σας με τέτοιο τρόπο, η [:hereafter:] πρέπει να ζητήσει και να λάβει τη γραπτή σας άδεια για να το πράξει. Για όλους τους άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε ζευγάρια: Με την υποβολή και / ή την αποστολή Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, χορηγείτε αυτόματα στη [:hereafter:] ένα δικαίωμα, απεριόριστο, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως δευτερεύον δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, επεξεργασίας, μετάφρασης, διανομής , να εκτελεί, να παράγει παράγωγα έργα και να εμφανίζει αυτό το Περιεχόμενο μόνο ή ως μέρος άλλων έργων σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία, είτε είναι ήδη γνωστά ή αναπτύσσονται αργότερα. Οποιοδήποτε Περιεχόμενο που διαβιβάζετε ή δημοσιεύετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη [:hereafter:] ή να παραχωρηθεί άδεια σε άλλους από τη [:hereafter:] για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένο για, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, μετάδοση, δημοσίευση, μετάδοση και απόσπαση. Ως χρήστης, είστε υπεύθυνος για το δικό σας Περιεχόμενο και είστε υπεύθυνος για τις συνέπειες της ανάρτησής σας. Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο μπορείτε να υποβάλετε μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της πρωτοτυπίας και των πνευματικών δικαιωμάτων για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση, διανομή ή άλλη δημοσίευση μέσω αυτού του ιστότοπου οποιουδήποτε περιεχομένου που: (i) προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων να το δημοσιεύσετε. (ii) είναι άσεμνο, σεξουαλικά-απρεπές, δυσφημιστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, καταχρηστικό, μισητό ή ενοχλητικό σε άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. (iii) είναι εμπιστευτικό, ιδιόκτητο, διεισδυτικό σε δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας, παραβιάζοντας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, ψευδές, δόλιο, δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο, καταχρηστικό, ενοχλητικό, φυλετικά, εθνικά ή αλλιώς απαράδεκτο, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιοριστικά, οποιουδήποτε περιεχομένου που ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους ή άλλως και προκαλεί αστική ευθύνη ή παραβιάζει κατ 'άλλον τρόπο οποιονδήποτε ισχύοντα ή ξένο νόμο. (iv) ενδέχεται να περιέχουν ιούς λογισμικού ή κακόβουλο λογισμικό. (v) είναι διαφήμιση, προσέλκυση, διαφημιστικό υλικό, "junk mail", "spam", αλυσιδωτές επιστολές, πυραμίδες ή οποιαδήποτε μορφή εμπορικού περιεχομένου. (vi) πλαστοπροσωπεί άλλο πρόσωπο ή παραποιεί την υπαγωγή σας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό. (vii) περιέχει προσωπικά στοιχεία (όπως αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς καρτών πληρωμής, αριθμούς λογαριασμών, διευθύνσεις ή αναφορές εργοδότη), εκτός εάν σας ζητήσουμε ρητά να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες. (viii) περιέχει μηνύματα που παρέχουν μη εξουσιοδοτημένες λήψεις οποιωνδήποτε εμπιστευτικών ή ιδιωτικών πληροφοριών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ή (ix) περιέχει ταυτόσημα (ή ουσιαστικά παρόμοια) μηνύματα σε πολλούς παραλήπτες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, εκφράζοντας ένα πολιτικό ή άλλο παρόμοιο μήνυμα ή οποιοδήποτε άλλο είδος ανεπιθύμητου εμπορικού μηνύματος: η απαγόρευση αυτή περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε (α) τη χρήση της πρόσκλησης που μπορεί να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο για την αποστολή μηνυμάτων σε άτομα που δεν σας γνωρίζουν ή που είναι πιθανό να μη σας αναγνωρίσουν ως γνωστή επαφή. (β) να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για να συνδεθείτε με άτομα που δεν σας γνωρίζουν και στη συνέχεια να στέλνετε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα σε αυτές τις άμεσες συνδέσεις χωρίς την άδειά τους. ή (γ) την αποστολή μηνυμάτων σε λίστες διανομής, ψευδώνυμα ομάδας συζήτησης ή ψευδώνυμα ομάδων. Επιπλέον, δεν θα έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για να αποκτήσετε μια λίστα χρηστών του Δικτυακού Τόπου ή να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε ασφαλείς ή μη δημόσιους χώρους της Ιστοσελίδας χωρίς άδεια ή πλαίσιο ή σύνδεσμο προς την Ιστοσελίδα. Η [:hereafter:] δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται την ειλικρίνεια, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύεται από άλλους χρήστες ή υποστηρίζει οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης ή να παραποιείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή παραπλανηθείτε με άλλο τρόπο ως προς την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε εξάρτηση από υλικό που δημοσιεύτηκε από άλλους χρήστες θα γίνεται με δική σας ευθύνη. Η [:hereafter:] δεν προβάλλει τις επικοινωνίες εκ των προτέρων και δεν είναι υπεύθυνη για την προβολή ή την παρακολούθηση υλικού που δημοσιεύτηκε από τους χρήστες. Η [:hereafter:] διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει περιεχόμενο, να αποβάλει τους χρήστες και να εμποδίσει την περαιτέρω πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης ή του νόμου.

Λίστα Γάμου

Εκτός από την εγγραφή στη λίστα γάμου της [:hereafter:], αν έχετε καταχωρίσει λογαριασμό στο [:domain:], μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Γάμος [:hereafter:] για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Μπορείτε να εγγραφείτε στη [:hereafter:] Weddings χωριστά χωρίς να συμπεριλάβετε τη λίστα γάμου της [:hereafter:] . Η χρήση του [:hereafter:] Weddings για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Αυτή η δωρεάν υπηρεσία σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τη Λίστα Επισκέπτη, να δημιουργείτε έναν εξατομικευμένο ιστότοπο στο [:url_domain:] και να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια Λίστα Ελέγχων/καθηκόντων για να κάνετε πράγματα. Η πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο [:hereafter:] Weddings είναι περιορισμένη. Πρέπει να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση. Οι πληροφορίες που μεταφορτώνετε σε οποιαδήποτε λειτουργία [:hereafter:] Weddings δεν είναι κρυπτογραφημένες ή ασφαλισμένες με διαφορετικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Λίστα Επισκεπτών" μπορείτε να μεταφορτώσετε πληροφορίες επικοινωνίας για τους επισκέπτες του γάμου σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του αριθμού τηλεφώνου για κάθε επισκέπτη. Μπορείτε να ζητήσετε από την [:hereafter:] να στείλει στους επισκέπτες την επιλογή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που ζητά από τον επισκέπτη να σας στείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του ή να υπενθυμίσει στον επισκέπτη τους επερχόμενους γάμους σας. Η [:hereafter:] θα είναι ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας αναγνωρίσει ως αιτούμενο των στοιχείων επικοινωνίας. Επιλέγετε τους παραλήπτες και καθορίζετε πότε πρέπει να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τη [:hereafter:] να στείλει στους επισκέπτες την επιλογή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα σύντομο μήνυμα που εσείς συνθέσατε. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αναγνωρίσει ότι προέρχεται από εσάς. Η [:hereafter:] θα είναι ο αποστολέας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η λειτουργία Λίστα Επισκεπτών σας επιτρέπει επίσης να παρακολουθείτε τα RSVP από κάθε επισκέπτη. Με τη χρήση αυτής της δυνατότητας και τη μεταφόρτωση πληροφοριών επισκεπτών δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την άδεια από το συγκεκριμένο άτομο να σας παράσχει τις πληροφορίες στη [:hereafter:] και ότι η [:hereafter:] έχει την άδεια να στείλει μηνύματα στο άτομο για λογαριασμό σας, κατόπιν αιτήματός σας. Με αυτή την ιδιότητα, η [:hereafter:] ενεργεί ως επεξεργαστής δεδομένων για λογαριασμό σας. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε ενδέχεται να έχουν περιορισμένο μέγεθος από τη [:hereafter:] και δεν θα περιέχουν περιεχόμενο που είναι εμπορικής φύσης ή που παραβιάζει τους παρόντες Όρους. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Λίστα Eλέγχου μπορείτε να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη λίστα ελέγχου των πράξεων που επιθυμείτε να κάνετε. Έχετε πρόσβαση σε λίστες ελέγχου προτύπων που έχει εκπονήσει η [:hereafter:]. Η [:hereafter:] Weddings σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια προσωπική ιστοσελίδα που φιλοξενείται από τη [:hereafter:] για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Κάθε τέτοιος ιστότοπος θα έχει μια μοναδική διεύθυνση ταυτότητας. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να περιοριστεί σε εκείνους που χρησιμοποιούν έναν κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει εσείς. Μπορείτε να επιλέξετε έναν σχεδιασμό ιστότοπου και να μεταφορτώσετε περιεχόμενο, όπως εικόνες και κείμενο, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, αλλά δεν ελέγχετε τη λειτουργία του ιστότοπου, του σχεδιασμού ή του πηγαίου κώδικα που παραμένει αποκλειστική ιδιοκτησία της [:hereafter:] ή / και των αδειοδοτημένων. Η [:hereafter:] ενδέχεται να περιορίσει τον διαθέσιμο χώρο για περιεχόμενο που ανεβάζετε. Ο ιστότοπος επιτρέπει την ανάρτηση συνδέσμων σε αρχεία βίντεο ή ήχου που είναι αποθηκευμένα σε άλλες υπηρεσίες, αλλά δεν επιτρέπει τη μεταφόρτωση αρχείων βίντεο ή ήχου. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η διαφήμιση ή οι σύνδεσμοι προς τη διαφήμιση. Το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στον προσωπικό ιστότοπο ανήκει σε εσάς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση αυτών των Όρων σε σχέση με το εν λόγω Περιεχόμενο και τυχόν συνέπειες που απορρέουν από την ανάρτηση αυτού του Περιεχομένου. Δείτε τις Υποβολές σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και κανονισμούς σε σχέση με τον εξατομικευμένο ιστότοπό σας. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση της προσωπικής σας ιστοσελίδας από τους επισκέπτες σε αυτή την ιστοσελίδα και οποιαδήποτε συμπεριφορά ή δραστηριότητα αυτών των επισκεπτών. Η [:hereafter:] δεν ευθύνεται για την ασφάλεια του εξατομικευμένου ιστότοπού σας ή για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται. Η διαθεσιμότητα και η χρήση του προσωποποιημένου ιστότοπού σας υπόκειται σε όλους τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιορισμών ευθύνης, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση και αποζημιώσεων.

Αναγγελία Γάμου

Η [:hereafter:] μπορεί να επιτρέψει στους χρήστες και τους προμηθευτές να δημοσιεύουν φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με τους γάμους τους στην ιστοσελίδα του [:sitedomain:]. Το σύνολο του περιεχομένου υποβάλλεται από τον χρήστη και πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραστάσεων των Υποβολών σας και της χορήγησης απεριόριστων αδειών χρήσης σε όλο το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στις Σελίδες Γάμου είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και μπορεί να αναζητηθεί από άλλους χρήστες.

Πωλητές (Προμηθευτές – Διοργανωτές) Γάμου ή Event

Η [:hereafter:] ενδέχεται να επιτρέψει στους πωλητές υπηρεσιών γάμου ("Προμηθευτές") να δημοσιεύσουν προφίλ στο Site ("Προφίλ προμηθευτών"). Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την παροχή ακριβών και σύγχρονων πληροφοριών στα προφίλ τους. Όλες οι υποβολές προμηθευτών πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτών των Όρων. Με τη δημοσίευση περιεχομένου, κάθε Προμηθευτής δηλώνει ότι το περιεχόμενο υπόκειται στους παρόντες Όρους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραστάσεων των Υποβολών σας και της χορήγησης απεριόριστων αδειών χρήσης σε όλο το περιεχόμενο. Εάν είστε Προμηθευτής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) η [:hereafter:] δεν θα επιδοκιμάζει εσάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. (ii) η [:hereafter:] δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή βοήθειας για την επίτευξη συμφωνίας με άλλους χρήστες. (iii) η [:hereafter:] δεν είναι υπεύθυνη να σας παράσχει βοήθεια για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους χρήστες της [:hereafter:]. (iv) ενώ όλοι οι χρήστες καλούνται να μας δώσουν ακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό τους, η [:hereafter:] δεν μπορεί και δεν θα επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες. (v) οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείτε με έναν χρήστη της [:hereafter:] είναι αυστηρά μεταξύ εσάς και του χρήστη και δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος σε αυτή τη συναλλαγή. (vi) οποιαδήποτε διαφωνία έχετε με έναν χρήστη είναι μεταξύ εσάς και του χρήστη και δεν θα είμαστε συμβαλλόμενο μέρος αυτής της διαφοράς. Οι πωλητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, κανονισμούς και τοπικά διατάγματα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των απαραίτητων αδειών (συλλογικά "Κανονισμοί") ή άλλων φόρων και πληρωμών που μπορεί να ισχύουν για θέσεις εργασίας. Συμφωνείτε ότι εσείς, ως πωλητής, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας και συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε αβλαβής τη [:hereafter:] από τυχόν αξιώσεις, αγωγές, απώλειες, αποζημιώσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που σχετίζονται ή προκύπτουν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης οποιωνδήποτε Κανονισμών ή άλλων φόρων και πληρωμών που ενδέχεται να ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Υποβολή Κριτικής (Reviews)

Η [:hereafter:] ενδέχεται να επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν κριτικές ορισμένων Προμηθευτών σε Προφίλ προμηθευτών ή σε άλλες περιοχές του ιστότοπου. Οι "κριτικές" αποτελούνται από απόψεις και πληροφορίες που έχουν δημοσιεύσει άλλοι χρήστες σχετικά με τους προμηθευτές. Οι αναθεωρήσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν αρχικές κριτικές από έναν χρήστη και απαντήσεις από έναν προμηθευτή. Καθώς ο ιστότοπός μας είναι ένας ουδέτερος χώρος, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε και δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη. Δεν ασκούμε κριτική σχετικά με την εγκυρότητα των απόψεων ή δηλώσεων. Μπορούμε, αλλά δεν υποχρεούμαστε να λάβουμε ορισμένα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η Ανασκόπηση είναι ακριβής, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης ότι ένας χρήστης πραγματοποίησε (ή επιχείρησε να συνάψει επιχειρηματική συμφωνόα) επιχείρηση με έναν Προμηθευτή. Προκειμένου να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των Κριτικών, θα εξετάσουμε μόνο την αφαίρεση μιας Κριτικής: (i) που περιέχει χυδαία, υποτιμητικά ή ενήλικα υλικά: (ii) για τα οποία μας παρέχεται δεσμευτική απόφαση και έχει λάβει δικαστική απόφαση που θεωρεί ότι η Κριτική είναι συκοφαντική, δυσφημητική, ή αλλιώς παράνομη ή ότι η δικαστική απόφαση απαιτεί την απομάκρυνσή της, (iii) η οποία κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε ενέργειες που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από τη [:hereafter:] ή από οποιαδήποτε οργάνωση επιβολής του νόμου, (iv) που παραβιάζει αυτούς τους Όρους. (v) από χρήστη που δεν μπορεί να επαληθευτεί με χρήση, ή (vi) εάν απαιτείται από το νόμο. Οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να ξεκινήσουν μια διένεξη σχετικά με μια κριτική. Ως πωλητής, συμφωνείτε ότι δεν θα: (α) προσπαθήσετε να περιορίσετε με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα ενός χρήστη να δημοσιεύσει μια κριτική, με συμφωνητικό ή με άλλο τρόπο, β) να προσφέρετε χρήματα στους χρήστες ή άλλη αποζημίωση υπό οποιαδήποτε μορφή σε αντάλλαγμα ευνοϊκότερης αναθεώρησης, (γ) να ταχυδρομήσετε ή / και να κόψετε και να επικολλήσετε και / ή να αντιγράψετε το περιεχόμενο μιας κριτικής από τον ιστότοπο στον δικό σας προσωπικό ή επαγγελματικό ιστότοπο, σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο τρίτου μέρους ή / και σε οποιονδήποτε από τους δικούς σας προσωπικούς, διαφημιστικό υλικό τρίτου μέρους, ανεξάρτητα από το μορφή, (δ) να προσπαθήσετε να αποκτήσετε κριτικές με τη λήψη πολλαπλών Αναφορών (Κριτικών) από τον ίδιο χρήστη. (ε) να δημοσιεύσετε ή να επιχειρήσετε να δημοσιεύσετε, με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιαδήποτε μέσα, μια Κριτική για το λογαριασμό σας, ή (στ) να παρερμηνεύσετε ή να υποδυθείτε άλλο χρήστη. Εσείς, ως Πωλητής, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η [:hereafter:] δικαιούται να διατηρεί όλες τις Κριτικές που σχετίζονται με εσάς (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων σας) καθώς και βασικές πληροφορίες καταλόγου για εσάς (π.χ. επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου). Κριτικές σχετικά με εσάς δεν θα είναι το Περιεχόμενό σας ή τα προσωπικά σας στοιχεία. Κατόπιν αιτήματός σας, ωστόσο, θα αφαιρέσουμε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από το Περιεχόμενό σας (δηλαδή περιεχόμενο που δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό ή που περιλαμβάνεται σε κριτικές).

Πολίτικη κατά των διακρίσεων

Η [:hereafter:] απαγορεύει τη διάκριση από τους πωλητές ή τους δικαιοπάροχους εναντίων ζευγαριών, επισκεπτών, χρηστών ή οποιουδήποτε άλλου μέρους ("Προστατευόμενη Κατηγορία") που σχετίζεται με τη φυλή, την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα του φύλου, την έκφραση του φύλου, την πολιτική ένταξη, το βετεράνο ή την ιδιότητα του πολίτη, την ηλικία ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που προστατεύεται βάσει του ισχύοντος ομοσπονδιακού, περιφερειακού, κρατικού ή τοπικού νόμου (‘Προστατευόμενο Χαρακτηριστικό’). Τέτοιες διακρίσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, κάποιο από τα ακόλουθα: άρνηση παροχής αγαθών ή υπηρεσιών σε μέλη της Προστατευόμενης Κατηγορίας ή αποδοχής αγαθών ή υπηρεσιών από αυτά, βάσει Προστατευόμενου Χαρακτηριστικού, υποβολή περιεχομένου που σχετίζεται με διακρίσεις στον ιστότοπο, επιβολή διαφορετικών όρων ή προϋποθέσεων σε μέλος οποιασδήποτε Προστατευόμενης Κατηγορίας με βάση το Προστατευόμενο Χαρακτηριστικό, ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που λαμβάνει λάθος υπόψη οποιοδήποτε Προστατευόμενο Χαρακτηριστικό. Η [:hereafter:] θα λάβει μέτρα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, για την επιβολή αυτής της πολιτικής, η οποία μπορεί να προκαλέσει αναστολή από την Ιστοσελίδα όσων παραβιάζουν αυτήν την πολιτική. Επιπλέον, οι Προμηθευτές πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι φιλόξενοι σε ζευγάρια όλων των υποβάθρων. Οι πωλητές, οι οποίοι, σύμφωνα με την κρίση του [:hereafter:], αποδεικνύουν ότι αρνούνται να παράσχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε ζευγάρια που είναι μέλη προστατευόμενης τάξης (ακόμη και αν διατυπώνουν νόμιμους λόγους) υπονομεύουν τη δύναμη της κοινότητάς μας, είναι πιθανό να ανασταλούν κατά την αποκλειστική κρίση της [:hereafter:]. Εάν αντιμετωπίζετε διακρίσεις από οποιοδήποτε ζευγάρι, επισκέπτη, προμηθευτή, υπάλληλο της [:hereafter:], δικαιοπάροχο, επισκέπτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας, επικοινωνήστε με το vendors@[:domain:], με θέμα "Πολιτική κατά των διακρίσεων", ώστε να διερευνήσουμε και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα.

Αποποίηση ευθυνών

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης, ή απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η [:hereafter:] δεν προβάλλει κινήσεις, συμφωνίες ή εγγυήσεις και δεν παρέχει άλλους όρους, ρητούς ή σιωπηρούς, σχετικά με οποιαδήποτε δεδομένα πληροφοριών ή υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση ή σκοπό ή μη-υποβολής, καθώς και εγγυήσεων που προκύπτουν από την πορεία εκτέλεσης ή την πορεία των συναλλαγών. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου εξαρτάται στη δική σας ευθύνη. Ο δικτυακός τόπος παρέχεται με βάση "όπως είναι" και "ως διαθέσιμο". Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε στοιχείο ή μέρος αυτού ανά πάσα στιγμή. Η [:hereafter:] δεν αποδέχεται καμία εγγύηση ότι η πρόσβαση στον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής ή ότι ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον ιστότοπο θα είναι απαλλαγμένος από ιούς, ή ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα θα είναι σωστές, ακριβείς, επαρκείς, χρήσιμες, έγκαιρες, αξιόπιστες ή με άλλο τρόπο ολοκληρωμένες. Αν κατεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη λήψη αυτού του περιεχομένου. Καμία συμβουλή ή πληροφορίες που αποκτήσατε από την ιστοσελίδα δεν θα δημιουργήσουν καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Οι προμηθευτές των οποίων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, είναι ανεξάρτητοι εξωτερικοί προμηθευτές και όχι πράκτορες ή υπάλληλοι του [:hereafter:]. Η [:hereafter:] δεν ευθύνεται για πράξεις, σφάλματα, παραλείψεις, παραστάσεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αμέλεια οποιουδήποτε παρόχου ή για οποιεσδήποτε σωματικές βλάβες, θανάτους, υλικές ζημιές ή άλλες ζημιές ή δαπάνες που προκύπτουν από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουν. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του δικτυακού τόπου ή / και για τη χρήση του λογαριασμού σας [:hereafter:], επικοινωνίες με τρίτους και την αγορά και χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν πληροφορίες που στέλνετε ή λαμβάνετε ή / και χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι ασφαλείς και ενδέχεται να παρεμποδιστούν από μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος δωρεάν. Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών), ούτε ο [:hereafter:] ούτε οι δικαιοπάροχοι, οι προμηθευτές του ή οι τρίτοι προμηθευτές περιεχομένου θα ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζονται με (1) αυτόν τον ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή πηγή που έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από αυτόν τον ιστότοπο. (2) κάθε ενέργεια που λαμβάνουμε ή αποτυγχάνουμε να πάρουμε ως αποτέλεσμα των επικοινωνιών που μας στέλνετε. (3) ο λογαριασμός σας στο [:hereafter:] ή ο τερματισμός ή ακύρωση του λογαριασμού σας. (4) τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που διαφημίζονται ή αποκτώνται μέσω του ιστότοπου. (5) την τροποποίηση, την αφαίρεση ή τη διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλεται ή δημοσιεύεται στον ιστότοπο • ή (6) οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή άλλως, ακόμη και αν η [:hereafter:], οι δικαιοπάροχοι, οι προμηθευτές της ή οι τρίτοι προμηθευτές περιεχομένου έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα αποζημίωσης. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογεί την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλών ή άλλου περιεχομένου που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου ή προέρχεται από συνδεδεμένο ιστότοπο ή πόρο. Αυτή η αποποίηση ισχύει χωρίς περιορισμό για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από τυχόν αποτυχία εκτέλεσης, τυχόν σφάλματα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, ιός υπολογιστή, διαφθορά αρχείων, αποτυχία γραμμής επικοινωνίας, διακοπή δικτύου ή συστήματος , απώλεια κερδών από εσάς ή κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, απώλεια ή χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη υλική ή άυλη απώλεια. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ούτε ο [:hereafter:] ούτε οι δικαιοπάροχοι, οι προμηθευτές του ή οι φορείς παροχής περιεχομένου τρίτου μέρους ευθύνονται για οποιαδήποτε δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη του ιστότοπου. Η αποκατάστασή σας για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αξιώσεις ή οποιαδήποτε διαφωνία με το [:hereafter:] είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου. Εσείς και ο [:hereafter:] συμφωνείτε ότι κάθε αγωγή που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον ιστότοπο πρέπει να ξεκινήσει μέσα σε ένα (1) έτος από τη στιγμή που δημιουργείται η αιτία της ενέργειας ή παραλείπεται οριστικά η αιτία της ενέργειας. Η μέγιστη συνολική ευθύνη της [:hereafter:] βάσει αυτής της συμφωνίας θα είναι 100€. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης ή τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, το σύνολο ή μέρος του παραπάνω περιορισμού ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Σύνδεσμοι (Links)

Η [:hereafter:] δεν έχει εξετάσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο και δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των σελίδων ή άλλων ιστότοπων που συνδέονται μέσω αυτού του ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου σε τέτοιους ιστότοπους δεν συνεπάγεται την έγκριση από την [:hereafter:] αυτών των ιστότοπων. Η σύνδεσή σας με οποιεσδήποτε άλλες σελίδες ή ιστότοπους είναι δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι η [:hereafter:] δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές που εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να υποφέρει σε σχέση με σελίδες ή ιστοσελίδες τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τους όρους και τις δηλώσεις απορρήτου όλων αυτών των δικτυακών τόπων, καθώς οι πολιτικές τους ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τις δικές μας.

Επικοινωνία

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη [:hereafter:], επικοινωνείτε με τη [:hereafter:] ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά κάθε επικοινωνία που σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Η [:hereafter:] θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχονται ηλεκτρονικά ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση ότι αυτές οι ανακοινώσεις θα γίνονται εγγράφως. Όλες οι ειδοποιήσεις της [:hereafter:] που προορίζονται για παραλαβή θα θεωρούνται παραδοτέες και αποτελεσματικές όταν αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε στην ιστοσελίδα.

Λήξη συνεδρίας

Συμφωνείτε ότι η [:hereafter:] μπορεί να τερματίσει τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου εάν πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει ή έχετε ενεργήσει ασυμβίβαστα με το γράμμα ή το πνεύμα αυτών των Όρων Χρήσης, έχετε παραβίασε τα δικαιώματα της [:hereafter:] ή οποιουδήποτε τρίτου ή για οποιονδήποτε λόγο με ή χωρίς προειδοποίηση σε εσάς. Συμφωνείτε ότι η [:hereafter:] ενδέχεται να τροποποιήσει ή να διακόψει την παρούσα ιστοσελίδα, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι η [:hereafter:] δεν θα ευθύνεται σε εσάς ή σε τρίτους ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας τροποποίησης ή διακοπής. Παρά τις οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιεσδήποτε γενικές νομικές αρχές αντίθετες, οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης που επιβάλλει ή προβλέπει συνεχιζόμενες υποχρεώσεις σε ένα μέρος θα επιζήσει της λήξης ή λήξης αυτών των Όρων Χρήσης. Όλες οι άδειες που έχουν χορηγηθεί στη [:hereafter:] θα εξακολουθήσουν να καταγγέλλονται από το χρήστη του χρήστη,ή να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε αβλαβής τη [:hereafter:], τα στελέχη της, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους διαδόχους, τους εκπροσώπους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους παρόχους υπηρεσιών, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους σας από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, δαπανών ή χρεών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβών δικηγόρων) ("Απαιτήσεις") που προβάλλει τρίτο μέρος κατά της [:hereafter:] που προκύπτουν από: (i) εσφαλμένη χρήση ή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, (ii) την παραβίαση οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης. (iii) παραβίαση του δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού απορρήτου ή άλλης ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος απορρήτου. ή (iv) οποιαδήποτε αξίωση ότι το Περιεχόμενο σας προκάλεσε ζημιά σε τρίτο μέρος. Αυτή η υποχρέωση υπεράσπισης και αποζημίωσης θα εξακολουθήσει να τερματίζεται, τροποποιείται ή να προκαλεί λήξη αυτών των Όρων Χρήσης και της χρήσης της Ιστοσελίδας. Αυτή η υποχρέωση αποζημίωσης της [:hereafter:] δεν περιλαμβάνει και αξιώσεις που προβάλλονται από τρίτους οι οποίες προκύπτουν από οποιεσδήποτε πράξεις αμέλειας, βαριάς αμέλειας, απερίσκεπτης, εκούσιας, δόλιας ή εκ προθέσεως εκ μέρους της [:hereafter:].

Εμπορικά Σήματα / Πνευματική ιδιοκτησία

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα "εμπορικά σήματα") που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της [:hereafter:] και άλλων. Τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως να χορηγεί, έμμεσα, estoppel ή αλλιώς οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της [:hereafter:] ή τρίτου που μπορεί να κατέχει τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο . Η εσφαλμένη χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν, απαγορεύεται αυστηρά. Όλο το Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον Ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, ηχητικά κλιπ και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της [:hereafter:] ή των προμηθευτών περιεχομένου της και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η συγκέντρωση (δηλαδή η συλλογή, η διαρρύθμιση και η συναρμολόγηση) όλων των Περιεχομένων σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της [:hereafter:] και προστατεύεται από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της [:hereafter:] ή των προμηθευτών λογισμικού της και προστατεύεται από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, αναδημοσίευση, εμφάνιση ή απόδοση του Περιεχομένου αυτού του Δικτυακού Τόπου απαγορεύεται αυστηρά.

Γνωστοποίηση αξιώσεων παραβάσεων των πνευματικών δικαιωμάτων

Η [:hereafter:] σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Συνεπώς, εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή αντιπρόσωπός του και πιστεύετε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο περιεχομένου ή άλλο περιεχόμενο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να υποβάλετε μια ειδοποίηση σύμφωνα με το Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακής χιλιετίας (DMCA) παρέχοντας στον εκπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων τις παρακάτω πληροφορίες εγγράφως: (i) φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου, αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται. (ii) ταυτοποίηση του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για το οποίο έχει υποστηριχθεί ότι έχει παραβιαστεί ή, εάν πολλαπλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε ένα μόνο ηλεκτρονικό ιστότοπο καλύπτονται από μία μόνο κοινοποίηση, αντιπροσωπευτικό κατάλογο τέτοιων έργων στον συγκεκριμένο ιστότοπο.(iii) ταυτοποίηση του υλικού που ισχυρίζεται ότι παραβιάζει ή πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας και το οποίο πρόκειται να αφαιρεθεί ή η πρόσβαση στην οποία πρόκειται να απενεργοποιηθεί και οι πληροφορίες αρκούντως επαρκείς ώστε να επιτρέψουν στη [:hereafter:] να εντοπίσει το υλικό. (iv) επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσει η [:hereafter:] να επικοινωνήσει μαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, αν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (v) δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που διαμαρτύρεται δεν εξουσιοδοτείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο. και (vi) δήλωση ότι τα στοιχεία της ειδοποίησης είναι ακριβή και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε εξ ονόματος του κατόχου, αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται. [:hereafter:] 'ο οποίος έχει οριστεί ως Αντιπρόσωπος Πνευματικών Δικαιωμάτων για να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με αξιόποινη παράβαση, είναι: copyright@[:domain:] , Προσοχή: Καταγγελία DMCA. Αναγνωρίζετε ότι εάν δεν συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις αυτής της ενότητας, η ειδοποίηση DMCA ενδέχεται να μην είναι έγκυρη. Παρακαλείσθε να δώσετε στη [:hereafter:] ξεχωριστή ειδοποίηση κάθε φορά που θέλετε να αναφέρετε υποτιθέμενες πράξεις παράβασης.

Ανώτερα βία

Η [:hereafter:] εξαιρείται από την εκτέλεση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, στον βαθμό που εμποδίζεται ή καθυστερεί να εκτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, ως αποτέλεσμα γεγονότος ή σειράς γεγονότων που προκλήθηκαν από ή προκύπτουν από (i) τις καιρικές συνθήκες ή άλλα στοιχεία φύσης, ii) πολεμικές πράξεις, τρομοκρατικές πράξεις, εξέγερση, ταραχές, αστικές διαταραχές ή εξέγερση, iii) καραντίνα ή εμπάργκο, iv) απεργίες στην εργασία, ή v) άλλες αιτίες πέρα από το λογικό έλεγχο της [:hereafter:]. Σε περίπτωση που η [:hereafter:] προσωρινά δεν μπορεί να σας στείλει ένα αντικείμενο που αγοράσατε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η [:hereafter:] θα σας δώσει τη δυνατότητα αναβολής της αποστολής ή επιστροφής της χρέωσής σας.

Επίλυση διαφορών

Ορισμένα τμήματα αυτού του τμήματος θεωρούνται ως "γραπτή συμφωνία για μεσολάβηση" σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας. Εσείς και η [:hereafter:] συμφωνείτε ότι η [:hereafter:] σκοπεύει να καλύψει αυτή την ενότητα την απαίτηση "γραφής" του νόμου της Ομοσπονδιακής Διαιτησίας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, εσείς και η [:hereafter:] συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαμάχη, κατηγορία ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αιτήσεων αποζημίωσης, εισφορών ή διαφορών σε μια εκκρεμούσα ενέργεια που αφορά έναν ή περισσότερους τρίτους (συλλογικά μια "Διαφορά/Διαμάχη") -αποκλείοντας διαφορές στις οποίες εσείς ή η [:hereafter:] επιδιώκετε να ασκήσετε ατομική προσφυγή στο δικαστήριο μικροδιαφορών ή ζητάτε παραβίαση ή άλλη μη δίκαιη πράξη για την εικαζόμενη παράνομη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας - θα επιλυθεί τελικά και αποκλειστικά ατομικά με τελική και δεσμευτική διαιτησία ενώπιον αποκλειστικού διαιτητή σύμφωνα με τους Κανόνες διαιτησίας καταναλωτών. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Εσείς και η [:hereafter:] συμφωνείτε περαιτέρω με τα ακόλουθα, σχετικά με τη επίλυση οποιασδήποτε Διαφοράς που ακολουθεί: (α) κάθε αξίωση πρέπει να ασκηθεί με ατομική σας ιδιότητα και όχι ως ενάγων ή μέλος της τάξης σε οποιαδήποτε κατηγορία ή αντιπροσωπευτική διαδικασία. (β) ο επίσημος επιλυτής δεν μπορεί να εδραιώσει αξιώσεις περισσοτέρων του ενός προσώπων, διαφορετικά δεν μπορεί να προεδρεύει οποιασδήποτε μορφής εκπροσώπησης ή κατηγορίας και δεν μπορεί να χορηγεί απαλλαγή σε όλη την τάξη. (γ) η επίλυση θα διεξαχθεί σε μια τοποθεσία στην περιοχή της πόλης σας, εκτός αν εσείς και εμείς συμφωνούμε σε άλλη τοποθεσία ή τηλεφωνική επίλυση. (δ) σε περίπτωση που είστε σε θέση να αποδείξετε ότι το κόστος της επίλυσης θα είναι απαγορευτικό σε σύγκριση με το κόστος των διαφορών, θα καταβάλλουμε το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών κατάθεσης και ακρόασής σας σε σχέση με την επίλυση, όπως ο επιλυτής κρίνει απαραίτητο για να αποφευχθεί η απαγόρευση της επίλυσης σε σχέση με το κόστος των διαφορών. ε) κάθε μέρος θα καταβάλει τα διοικητικά και τα έξοδα επίλυσης καθώς και άλλα έξοδα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες επίλυσης, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για όλα τα τέλη και τα έξοδα της επίλυσης. στ) ο επιλυτής θα τιμήσει τις αξιώσεις προνομίου και ιδιωτικής ζωής που αναγνωρίζονται από το νόμο. (ζ) η επίλυση θα είναι εμπιστευτική και ούτε εσείς ούτε εμείς μπορούμε να αποκαλύψουμε την ύπαρξη, το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματα οποιασδήποτε επίλυσης, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή για σκοπούς εκτέλεσης της επιλυτικής απόφασης, η) ο επιλυτής μπορεί να χορηγήσει ατομική αρωγή ή ατομικά ένδικα μέσα που επιτρέπονται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο; και (i) κάθε μέρος θα πληρώσει τις δικηγορικές αμοιβές και έξοδα, εκτός αν υπάρχει νόμιμη διάταξη που να απαιτεί από τον επικρατέστερο να καταβάλει τις αμοιβές και τις δικαστικές του δαπάνες και ο επιλυτής να καταβάλει τέτοιες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα στο επικρατέστερο μέρος, και, σε τέτοια περίπτωση, τα τέλη και τα έξοδα που θα αποδοθούν θα καθοριστούν από το εφαρμοστέο δίκαιο, τα καταβληθέντα τέλη και έξοδα καθορίζονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε ότι (i) καμία διαιτησία δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλη, (ii) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία για διαιτησία οποιασδήποτε διαφοράς βάσει κατηγορίας δράσης ή για χρήση διαδικασιών κατηγορηματικής δράσης, και (iii) δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε διαφορά να ασκείται σε μια υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική ιδιότητα για λογαριασμό του ευρύτερου κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε να παραιτηθείτε από το δικαίωμά σας σε ορκωτό δικαστήριο και να καταλάβετε ότι, ελλείψει αυτής της διάταξης, θα έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε ενώπιον δικαστηρίου. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της απαλλαγής προορίζεται να καλύπτει όλες τις διαφορές που ενδέχεται να υποβληθούν σε οποιοδήποτε δικαστήριο και οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο αυτών των όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συμβατικών απαιτήσεων, των αξιώσεων αδικοπραξίας και όλων των άλλων κοινών νόμων και νόμιμων αξιώσεων.

Γενικές διατάξεις / Προβλέψεις

Αυτοί οι Όροι Χρήσης συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας και της κατανόησης μεταξύ εσάς και της [:hereafter:] σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας και αντικαθιστά όλες τις προγενέστερες ή σύγχρονες ανακοινώσεις και προτάσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές, μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα αυτό. Μπορεί να υπόκεισθε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων Χρήσης κηρυχθεί ανεφάρμοστο, το μη εκτελεστό μέρος θα ερμηνευτεί κατά το δυνατόν με βάση το ισχύον δίκαιο και το υπόλοιπο των διατάξεων θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της αξίωσης ή της αιτίας της ενέργειας ή την απαγόρευση αυτής της αξίωσης ή αιτίας. Η αποτυχία της [:hereafter:] να ενεργήσει σε σχέση με την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης από εσάς ή από τρίτους δεν αποκλείει το δικαίωμα της [:hereafter:] να ενεργεί σε σχέση με μεταγενέστερες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Η [:hereafter:] δεν εγγυάται ότι θα λάβει μέτρα κατά όλων των παραβιάσεων αυτών των Όρων Χρήσης. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν θα υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι αυτών των Όρων Χρήσης. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης βάσει νόμου ή αλλιώς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της [:hereafter:], η οποία μπορεί να παρακρατηθεί κατά την αποκλειστική κρίση της [:hereafter:]. Κάθε απόπειρα εκχώρησης που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα είναι άκυρη. Η [:hereafter:] μπορεί να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@[:domain:]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27/7/2018